A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. március 29-én hirdette meg a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszert, amelynek lényege, hogy azok a vállalkozások, amelyek a Hatóság pályázati kiírásában foglalt szigorú követelményeknek megfelelnek, „Fogyasztóbarát” védjegy viselésére kapnak jogosultságot. Mindezzel a fogyasztók is könnyen tájékozódhatnak azokról a vállalkozásokról, amelyek vásárlóikkal szemben fogyasztóbarát magatartást tanúsítanak és betartják a vonatkozó előírásokat.

A Hatóság kezdeményezése összefügg a Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1011/2012. (I.23.) Korm. határozattal. Ebben ugyanis lefektetésre került annak követelménye, hogy a hatósági jogalkalmazás tekintetében a jogkövető magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elő kell mozdítani, a Korm.határozat továbbá elrendelte a vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozását és bevezetését. E feladat megvalósítása érdekében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kialakította a már említett „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszert, a védjegyet és a címet külön pályázat keretében lehet elnyerni.

A fogyasztók részéről jogos elvárás, hogy a jogsértők mellett azokra a vállalkozásokra is felhívják a figyelmüket, amelyek tevékenységüket a hatályos előírásoknak megfelelően végzik és amelyek – egyéb, fogyasztóvédelmi szempontból fontosnak ítélt kritériumok alapján – méltóak a fogyasztók bizalmára.

A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer céljai között szerepel, hogy a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja azokat a cégeket, amelyek jogkövető magatartást tanúsítanak és ezzel javítják a fogyasztók bizalmát és elégedettségét. Ennek révén javul a fogyasztói tudatosság, valamint a fogyasztói kultúra, továbbá a kezdeményezés magukat a vállalkozásokat is ösztönzi a fogyasztók javára szolgáló tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására.

A minősítés odaítélése pályázati rendszerben működik, a sikeresnek minősített vállalkozás szerez ugyanis jogosultságot a „Fogyasztóbarát” védjegy viselésére. Az odaítélésnek minimumfeltétele az, hogy az adott vállalkozás a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket maradéktalanul betartja és hogy korábbi tevékenysége során sem sértett jogszabályi rendelkezéseket.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kezdeményezésében részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely a vonatkozó pályázati feltételeknek megfelel, és ezeket pályázati dokumentációval igazolta.

A vállalkozások a következő témakörökben pályázhatnak:

1. Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat, amelyben a pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert működtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerű elintézésére.

2. Fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer, ahol a pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehető leghatékonyabb és legegyszerűbb módon eljusson a fogyasztókhoz.

3. Hazai elkötelezettségű vállalkozás. Ez esetben a vállalkozás az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, előnyben részesíti a hazai termelőket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsősorban az ár-érték arányban is elérhető, minőségi termékeket helyezi előtérbe.

4.  A kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszerek. Ez esetben a vállalkozások a nehezebben tájékozódó, főként idős emberek információhoz való jutását, a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó előírások betartását vagy a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását segítik elő.

5. Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás. Azon vállalkozói kör tartozik ide, amely sokat tesz azért, hogy tevékenysége az értékesítési szempontokon túlmutató céloknak is megfeleljen.

A Hatósághoz beérkező pályázatok eredményeképpen a díjak odaítélésére elsőként 2012 szeptemberében kerül sor, a pályázatok benyújtása díjkötelezettséggel nem jár a vállalkozások számára.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság új kezdeményezéséről bővebb információ ide kattintva olvasható.

Forrás: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/szolgaltatas/fogyasztobarat