szerda, február 20, 2019
Text Size
Jog Cikkek Nem szolgálták ki megfelelően? A fogyasztóknak joguk van panaszt tenni!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Számtalanszor előfordulhat a mindennapokban, hogy az üzletben vásárolva nem vagyunk elégedettek a kiszolgálással, és hiába említjük meg panaszunkat szóban, azzal nem is törődnek. Nagyon kevesen tudják a fogyasztók közül, hogy a kereskedő nem veheti félvállról a megtett kifogást és azzal igenis foglalkoznia kell!


Nagyon sokféle dologra lehet panaszt tenni, nem is gondolnák a fogyasztók, mennyi mindenre! Ugyanis a panasz tárgya lehet magának a kereskedőnek, vagy éppen az eladónak bármilyen, olyan magatartása, amely az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével kapcsolatos. Vagy épp akkor is panaszt lehet tenni, ha a fentiekkel összefüggésben bármilyen mulasztást követett el a vállalkozás. Ide számtalan különféle példa artozhat, így, ha nem tartjuk az eladót kellően udvariasnak vagy épp, ha foghegyről beszél a vevővel, vagy pedig egyáltalán nem nyújt segítséget az érdeklődő kérdésünkre.

 

A fogyasztó a panaszát többféle módon is megteheti, azaz írásban (például: e-mailben vagy postai úton) vagy szóban: személyesen, már ott helyben az üzletben vagy pedig telefonon.

 

Ha ott helyben közli a fogyasztó a panaszát az üzletben személyesen (vagy ugyanúgy szóban, de telefonon), akkor ezt a szóbeli panaszt a kereskedőnek azonnal meg kell vizsgálnia, és azt szükség szerint orvosolnia is kell!

 

Megeshet, nem értünk egyet azzal, ahogy a panaszunkat kezelték, vagy pedig a kifogásunk olyan jellegű, hogy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges. Bármelyik is legyen az előző kettő eset közül, fontos, hogy ekkor a kereskedőnek fel kell vennie egy jegyzőkönyvet a szabályok szerint, és annak egy másolati példányát ott helyben át is szükséges adni a fogyasztónak haladéktalanul! A jegyzőkönyvben például olyan dolgokat kell az eladónak rögzítenie, mint a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, vagy épp a panasz részletes leírása, és a vállalkozás nyilatkozata arról, mi a panasszal kapcsolatos álláspontja. Ha a fogyasztó a panaszt telefonon tette meg, akkor is fel kell venni egyébként az előbb említett jegyzőkönyvet (ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges vagy pedig nem vagyunk elégedettek a panaszkezelés módjával), és később a panaszra megküldött válasszal egyidejűleg kell megküldeni a fogyasztó részére.

 

Miután a jegyzőkönyvet felvette a kereskedő a panaszról, azzal további, kötelező teendője van! Ugyanis meg is kell azt válaszolni harminc napon belül írásban, méghozzá érdemben, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó minden egyes felvetésére, kérdésére reagálni kell! Nem lehet elintézni a kifogást tehát egy-két, felületes tartalommal bíró sorral. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, tájékoztatást kell kapnunk írásban egyébként arról is, hogy a panasszal melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását lehet kezdeményezni, és meg kell adni utóbbiak elérhetőségét is.

 

Mint azt látható, igen szigorúak a fogyasztóvédelmi előírások, és ha a kereskedő a fentiek közül bármelyik rendelkezést megsérti, akkor a fogyasztóvédelmi hatósághoz, azaz a járási hivatalhoz lehet fordulni. Egy ilyen hatósági eljárás eredménye pedig akár fogyasztóvédelmi bírság is lehet.

 

Ami viszont az egyedi vitás ügy rendezését illeti, olyan döntést például már csak a békéltető testületek hozhatnak, hogy akár egy felvált talpú cipőt cseréljen ki a vállalkozás. Az egyedi fogyasztóvédelmi ügy megoldása érdekében tehát már az ingyenes, gyors eljárást kínáló békéltető testületekhez kell fordulni.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.