csütörtök, február 21, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Kötelező-e igénybe venni a szemétszállítást, ha nem keletkezett hulladék az ingatlanunkban?

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Igen! Azonban a kérdés és válasz nem ennyire egyszerű. Tény, hogy a szemétszállítás egy közszolgáltatás, azt tehát a fogyasztók kötelesek igénybe venni akkor is, ha esetleg nem is keletkezett elszállítani való hulladék. Azonban a helyzetet árnyalja, hogy a fogyasztóknak lehetőségük van szüneteltetni is a közszolgáltatás igénybevételét, amelynek lehetséges eseteiről a települési önkormányzatok maguk határoznak.

Több olyan szolgáltatás is létezik, amelyet a fogyasztók kötelesek igénybe venni, még akkor is, ha azt nem szeretnék. Ilyen többek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, amit a hétköznapokban csak szemétszállításként emlegetünk. Itt a kötelező igénybevétel hátterében például közegészségügyi indokok állnak, amely pedig jogszabályban került meghatározásra.

Ez azt jelenti épp ezért, hogy a fogyasztóknak kötelező igénybe venni a szemétszállítást, még akkor is, ha nem keletkezik elszállítandó szemét az ingatlanukon. Ugyanakkor ez alól lehet egy kivétel, mégpedig, hogy lehetőség van a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére. Fontos viszont, hogy ezekről mindig a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt, külön önkormányzati rendeletben. Épp ezért a szüneteltetés lehetőségeiről érdemes a fogyasztóknak tájékozódni mindig az önkormányzatnál, hiszen így elkerülhetik a díjhátralék felhalmozódását.

Ez már csak azért is lényeges, mivel - és ez sem közismert -, ha a fogyasztó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat nem fizeti meg időben, úgy meg kell fizetnie a díjhátralékot, késedelmi kamatot, és a behajtás egyéb költségeit is, amelyek ekkor már adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a behajtást már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) intézi, ugyanakkor ennek megvannak a maga feltételei, mikor kerülhet erre sor. Ugyanis a NAV-nál ezt kezdeményeznie csak akkor lehet a közszolgáltatónak, ha a felszólítás eredménytelen volt és a díjhátralék megfizetésének esedékességét követően negyvenöt nap már eltelt. Egyúttal a behajtás kezdeményezésénél igazolnia kell a szolgáltatónak azt is, hogy megtörtént a fogyasztó felszólítása a díjhátralék megfizetésére.

A NAV-általi behajtásra tehát akkor van csak mód, ha a fogyasztót már bizonyítható módon felszólították arra, hogy fizesse meg a lejárt tartozást és tájékoztatták arról, miszerint ennek elmaradása esetén milyen szankciókkal kell számolnia. Amennyiben az adott ingatlant nem cég használja, hanem fogyasztó (tehát egy magánszemély), úgy a fizetési felszólítást számára postai úton, és ajánlott szolgáltatás igénybevételével kell teljesíteni, és csak hozzájárulása esetén történhet meg az értesítés elektronikus levélcímen.

Ajánlott ezt a fizetési felszólítást már csak azért is komolyan venni, mivel például közösen használt ingatlannál mindegyik lakáshasználó egyetemlegesen felel a díj megfizetéséért, ami azt jelenti, hogy a közszolgáltató bármelyik fogyasztótól követelheti, hogy fizesse meg a díjat.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.