csütörtök, február 21, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Mit tehet a fogyasztó, ha azzal gyanúsítják, hogy hozzányúlt a mérőórához?

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Legyen szó akár a földgáz- vagy villamosenergia szolgáltatásról, mindkét esetben több békéltető testületi ügy mutatja a fogyasztók rendszeres kifogásait. Egyértelműen vitatják azt, hogy hozzányúltak az órához és nem értenek egyet a kiszabott nagy összegű kötbérrel. Mit tehetnek ilyenkor a fogyasztók?


Úgy hívjuk, „szabálytalan vételezés”, amikor a közüzemi szolgáltató azzal „gyanúsítja” a fogyasztót, hogy hozzányúlt az órához. Földgáz-szolgáltatásnál akár több mint félmillió forint is lehet az az összeg, amit ilyenkor követelhetnek a fogyasztótól. Nem árt azonban a fogyasztóknak több dologra is odafigyelniük, hiszen ebben az esetben szigorú fogyasztóvédelmi előírások érvényesülnek.

 

Az első és legfontosabb, hogy már amikor a szolgáltató emberei esetleg mérőóra ellenőrzésre vagy leolvasásra érkeznek, tanúsítsanak a fogyasztók kellően tudatos magatartást. Ez azt jelenti, hogy az érintett jegyzőkönyvet, amit aláírásra eléjük tesznek, olvassák is el és bármilyen kifogásuk van, azt jelezzék írásban a dokumentumon! Ugyanilyen fontos, hogy a szolgáltató embereinek fel kell kérniük a fogyasztót, miszerint végig jelen legyen az ellenőrzésnél, és onnan ne távozzon el: érdemes ezt az aranyszabályt is betartani. Ne feledjék azt sem, hogy ha sor kerül a mérőóra esetleges rendellenessége vagy sérülése miatt a leszerelésre, arról fényképfelvételt kell készíteni és a fogyasztónak annak egy példányát meg kell kapnia.

 

Emellett továbbra dolgokra is ügyelni kell!

 

A szolgáltató ugyanis csak és kizárólag akkor szabhat ki kötbért a mérőóra sérülése miatt, ha azt korábban dokumentáltan, azonosítható módon, méghozzá sérülésmentes állapotban adta át a fogyasztónak! Emiatt nagy szereppel bír, hogy a fogyasztók megőrizzenek minden, a mérőórával kapcsolatos papírt, mint például a megkötött szerződést, a mérőóra ellenőrzéséről felvett jegyzőkönyveket, stb. Fontos tudni emellett, miszerint a fogyasztó felel az őrizetében lévő mérőórának az épségéért (ezt hívjuk állagmegóvási kötelezettségnek), azonban - sérült mérő esetében - a közüzemi szolgáltató nem hivatkozhat erre már akkor, ha az óra nem a fogyasztó kizárólagos őrizetében volt. Így például társasházaknál gyakori, hogy az órákat a szolgáltató kihelyezi a lakásokból a folyosóra, ilyenkor már nem lehet a fogyasztóval szemben ilyen szigorú és objektív felelősséget támasztani, ami a mérőóra állapotának és épségének megóvására vonatkozik. Azonban szintén lényeges, hogy a fogyasztónak is vannak további kötelezettségei, így például, amint a mérőóra sérülését tapasztalja, haladéktalanul be kell jelenteni azt a közüzemi szolgáltató felé, hiszen – kevesen tudják – már a bejelentés elmulasztása is megalapozhatja a szabálytalan vételezésre történő hivatkozást.

 

Fontos az is, hogy a közüzemi szolgáltatónak bizonyítania is kell a fogyasztónak a szerződésszegését, nem elég tehát csak és kizárólag hivatkozni a szabálytalan vételezésre. A fogyasztók fontos joga egyúttal az is, miszerint a szolgáltatót felkérhetik ilyenkor a mérőórának az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértő általi bevizsgálására. Ha a vizsgálat eredménye alapján továbbra is tartja magát a szolgáltató a kötbér követeléséhez, akkor pedig az ingyenes és gyors békéltető testületi eljárás kínál megoldást arra, hogy a fogyasztó megegyezzen a közüzemi szolgáltatóval a vita lezárása érdekében.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.