csütörtök, február 21, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Tizennégy napon belül visszaküldené a hibás terméket? Nem mindegy, mit ír a webáruháznak!

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

A fogyasztó interneten rendelt meg egy laptopot 140.000 Ft-ért, de miután bekapcsolta, látta, hogy az rosszul jeleníti meg a karaktereket és a színeket. Visszaküldte ezért azt a rákövetkező héten és levelében mindössze annyit írt, hogy a termék hibás. Később szembesült csak azzal, hogy hiába a pénzt szerette volna visszakapni, a webáruház csupán javítani vagy cserélni volt hajlandó a terméket.

A fenti esetben a webáruháznak igaza volt! Ugyanis, valóban a fogyasztókat megilleti – bizonyos kivételekkel, mint például a felbontott számítógépes játékok CD- vagy DVD lemezei vagy éppen a fogyasztók egyedi utasításai alapján elkészített termékek – a tizennégy napos, indokolás nélküli elállás joga, ha internetről vásároltak. Ez azt jelenti, hogy meggondolhatják magukat az átvételtől számított tizennégy napon belül, és visszaküldhetik a terméket, ezt saját költségükön kell megtenniük. Ebben az esetben a vállalkozásnak meg kell térítenie a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

 

Közel sem mindegy azonban, hogy a fogyasztók hogyan és mi módon érvényesítik e jogukat, hiszen, ha nem figyelnek oda, akkor könnyen úgy járhatnak, mint a fenti esetben a vásárló. A jogszabályok szerint ugyanis a fogyasztó az erre kifejezetten rendszeresített nyilatkozatminta útján vagy pedig egyértelmű, kifejezetten az indokolás nélküli elállási jogra vonatkozó írásos nyilatkozata útján gyakorolhatja ezt a jogot. Ha azonban a fogyasztó másként fogalmaz, azt úgy értheti a másik fél, hogy nem ezt a jogát érvényesíti (amely alapján rögtön a pénzvisszafizetésre lenne jogosult), hanem a termék hibája miatt tesz panaszt (amikor viszont a hiba miatt elsősorban csak ingyenes kijavítást vagy kicserélést követelhet). Ez azért lényeges, mert hiába interneten történt a vásárlás, attól még ugyanúgy megilletik a fogyasztót -a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog mellett- a termék hibája miatti fogyasztói jogok is. Ezek közül érvényesítheti valamelyiket, és ezt kell mérlegelnie annak a fogyasztónak, aki olyan helyzetbe kerül, hogy az átvételtől számított tizennégy napon belül elromlik az internetről megrendelt termék.

 

Értelemszerűen ebben az esetben a fogyasztó dönti el, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni, tény, hogy jobban jár azzal, ha rögtön a teljes összeget kéri vissza (azaz az indokolás nélküli elállási jogát érvényesíti végül). Természetesen ez is esetről esetre változhat: ha például a fogyasztónak megfelelő az ingyenes javítás vagy csere, úgy bejelentheti ezt az igényét is, de utóbbi esetben számítania kell arra, hogy a kifizetett pénzt csak és kizárólag akkor kérheti vissza, ha az ingyenes javításnak vagy cserének a webáruház nem tudna eleget tenni. A fentiek miatt fontos tehát, hogy a fogyasztók egyértelműen fogalmazzanak akkor, amikor hangot adnak az adott vállalkozással szembeni igényüknek. Az is nagy jelentőséggel bír, hogy – mivel a fogyasztót ilyenkor erre nézve bizonyítási kötelezettség terheli – mindig írásban jelentsék be a fenti igényüket, lehetőleg e-mailben, hiszen az bizonyítható.

 

Végül, de nem utolsósorban az szintén fontos, hogy - értelemszerűen a fentiek miatt -, az átvételtől számított tizennégy nap múltán is, a fogyasztók még a termék hibája miatt panaszt tehetnek a vállalkozásnál, méghozzá két évig (amelyet az átvételtől számítunk ugyancsak). Ilyenkor az úgynevezett hibás teljesítés miatt elsősorban kijavítást vagy kicserélést, ennek hiányában pedig vételár-leszállítást vagy a teljes vételárat lehet kérni.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.