szerda, március 20, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Hova lehet fordulni, ha a vállalkozás egyáltalán nem foglalkozik a fogyasztóvédelmi panasszal?

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Magyarországon a vállalkozásoknak harminc napon belül, a közszolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak pedig tizenöt napon belül válaszolniuk kell a fogyasztó írásos panaszára. Ennek ellenére többször előfordul, hogy a fogyasztó nem kap arra semmilyen választ. Akár ez történik, vagy ha van válasz, csak elutasító, akkor még ugyanúgy van megoldás annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogait érvényesíteni tudja.

Amennyiben az érintett kereskedőtől a fogyasztó nem kapott választ egyáltalán, úgy hatósági bejelentéssel élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Ezt megteheti Magyarország százkilencvenhét járási hivatalának bármelyikében, amelyeknek az elérhetőségei a www.jarasinfo.gov.hu internetes oldalon találhatóak meg. A hatósági eljárás eredménye akár fogyasztóvédelmi bírság is lehet, amennyiben megállapításra kerül, hogy a vállalkozás megsértette a kötelező előírásokat. Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a hatóság hatásköre nem terjed ki az egyedi fogyasztóvédelmi vitás ügyek eldöntésére, feladata ugyanis a fogyasztóvédelmi jogsértések kivizsgálása és megfékezése, szankcionálása. Így például a hatóság nem döntheti el a vitát valamelyik fél javára és nem hozhat olyan döntést például egy lábbeli esetében, hogy a kereskedő azt cserélje ki ingyen a fogyasztó számára. Ilyen döntést ugyanis a békéltető testület, illetve a polgári bíróság hozhat kizárólag.

 

Ennek megfelelően, azért, hogy az egyedi vitás ügy megoldódjon, nem a hatósághoz, hanem a már közel húsz éve működő békéltető testületekhez kell fordulni, amelyek Magyarország mindegyik megyéjében, és a fővárosban is megtalálhatóak, a kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. Eljárásuk legfőbb előnye, hogy az ingyenes és gyors, és mind a fogyasztó, mind pedig a vállalkozás számára egyszerű szabályokkal bír. A testületek feladata a vita megoldása elsősorban a két fél közötti egyezség létrehozatala útján, amennyiben azonban erre nem kerül sor, akkor is eldöntik az ügyet.

 

Fontos, hogy a békéltető testületi eljárást a vállalkozás nem utasíthatja vissza, hiszen a cégeket a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy a testület előtti személyes meghallgatáson (ahol sor kerül az egyezség létrehozásának megkísérlésére, ennek hiányában az ügy eldöntésére) a cégnek olyan személy részvételét kell biztosítania, akit felruházott az egyezségkötési jogosultsággal. Egyúttal már a meghallgatás előtt is írásban kell nyilatkoznia a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amellett, hogy megjelöli bizonyítékait. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem az adott békéltető testület szerinti megyében (vagy a fővárosi testület esetében a fővárosban) van bejegyezve, úgy az együttműködési kötelezettség az írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Ha a fenti együttműködési kötelezettségét megsérti a cég, úgy ennek eredményeként fogyasztóvédelmi bírsággal kell számolnia, amelyet már a fogyasztóvédelmi hatóság szab ki.

 

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu internetes honlapon.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.