szerda, március 20, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek A panasztétel a fogyasztók egyik alapjoga, merjenek hangot adni kifogásuknak!

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

A fogyasztók egyik legfontosabb joga, hogy bármikor panasszal fordulhatnak a vállalkozásokhoz, amelyek azzal kötelesek érdemben foglalkozni. A panaszkezelésnek emellett is még több fontos előírása van és nem csak egyféle mód van a kifogás megtételére, azt meg lehet tenni szóban személyesen, telefonon és írásban is.


Ha a fogyasztók nem tesznek panaszt a kifogásolt fogyasztóvédelmi problémával kapcsolatban, úgy biztosak lehetnek abban, hogy az ügy nem fog megoldódni: a tapasztalatok szerint sokan feleslegesnek tartják ezt, mert úgy vélik, hogy az nem hoz eredményt vagy pedig a cégnél falba ütköznek.

 

Azonban jó, ha tudják, hogy a megtett panaszt nem veheti az adott vállalkozás félvállról, azzal igenis foglalkoznia kell. Így a fogyasztónak a szóban tett panaszát azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha esetleg a fogyasztó nem értene egyet a panasz kezelésével, vagy pedig a panasz jellege miatt azonnali kivizsgálásra nincsen mód, úgy az érintett vállalkozásnak a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvennie, és ott a helyszínen annak másolati példányát a fogyasztónak átadni. Majd ezt követően harminc napon belül szükséges azt meg is válaszolnia a vállalkozásnak. Amennyiben a szóbeli panaszt telefonon tették, akkor pedig a későbbi, érdemi válasszal együtt szükséges megküldeni a fogyasztónak a panaszról felvett jegyzőkönyv másolati példányát.

 

A szóbeli panasz mellett írásban (például: e-mailben vagy postai levélben) is panaszt lehet tenni, amelynek kapcsán a vállalkozást az előbb említett, harminc napos, érdemi válaszadási kötelezettség terheli. Az érdemi válaszadási kötelezettség azt jelenti, hogy a cégnek a levelében reagálnia kell a fogyasztó által megfogalmazott felvetésekre és amennyiben nem ad helyt a fogyasztó panaszának, azt meg is kell indokolnia.

 

Fontos megjegyezni, hogy a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (mint például: víziközműszolgáltatás, földgáz- és villamosenergia szolgáltatás) szigorúbb előírások vonatkoznak, és harminc nap helyett tizenöt napon belül kell megküldeniük a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjukat írásban a fogyasztónak. Ez alól egy kivétel van csak, mégpedig, ha a fogyasztó a panaszát szóban közölte és annak az érintett vállalkozás nyomban eleget is tett. Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy a közüzemi szolgáltató mellőzheti a panasz kivizsgálását akkor, ha azt azonosíthatatlan személy tette meg, vagy ha olyan, új információt nem tartalmazó és a korábbival azonos tartalmú panaszt tett meg a fogyasztó, amelyet már korábban is érdemben megválaszoltak.

 

A fentieken kívül is van még egy lehetőség, amelynek segítségével a fogyasztók hangot adhatnak nemtetszésüknek. Ez a Vásárlók Könyve, amelyet az üzletekben jól látható és a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Ebbe mind a pozitív jellegű javaslatokat, észrevételeteket és természetesen a panaszokat is be lehet írni. Utóbbi esetben ez szintén írásban megtett panasznak minősül, ilyenkor pedig a vállalkozást ismét harminc napos, érdemi válaszadási kötelezettség terheli.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.