szombat, január 19, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Fogyasztóvédelmi panasza van? Ezt tegye, hogy a vita megoldódjon!

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Több felmérés is szólt arról, hogy a fogyasztók jelentős hányada feladja, ha valamilyen problémát tapasztal egy vállalkozással. Nem viszik tovább az ügyet, így az nem is oldódhat meg. Holott éppen az egyedi fogyasztóvédelmi vitás ügyek ingyenes, gyors megoldása érdekében működnek a békéltető testületek. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig a jogsértések kivizsgálásáért felelős, aminek adott esetben bírság is lehet az eredménye a cégre nézve.


Egy évekkel ezelőtti uniós felmérés szerint az Európai Unióban a fogyasztók közel fele feladja, ha bármilyen fogyasztóvédelmi problémát tapasztal egy vállalkozás részéről. Tény, ha a fogyasztó így tesz, egyáltalán nincs reménye a megoldásra, hiszen még csak nem is jelzi azt a cégnek, vagy ha meg is tette, és elutasítást kapott, akkor nem hajlandó tovább vinni az ügyet. Pedig ingyenes, gyors segítség áll már rendelkezésre évek óta annak érdekében, hogy így vagy úgy, de a céggel fennálló vita rendeződjön.

 

Az első és legfontosabb, hogy ha bármilyen fogyasztóvédelmi problémát tapasztalunk, merjünk annak hangot adni, hiszen a panasztétel a fogyasztók alapvető joga. Épp ezért van az, hogy ha például írásban reklamálunk, arra a vállalkozások harminc napon belül érdemi választ kötelesek adni. Sőt, a közszolgáltatást (mint például: földgáz- és villamos energia szolgáltatás) nyújtó vállalkozások esetében ez a határidő tizenöt nap.

 

Békéltető testületek – gyors, ingyenes eljárás a vita egyszerű megoldása érdekében

 

Amennyiben a válaszadásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül letelt (tehát nem jött válasz) vagy pedig kapott a fogyasztó választ, de abban elutasították, úgy a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat az egyedi fogyasztóvédelmi vitás ügy ingyenes, gyors megoldása érdekében. Ha pénzügyi tárgyú a panasz (például bankkal, biztosítóval, lakástakarékpénztárral fennálló vitáról van szó), úgy a Pénzügyi Békéltető Testület jár el az ügyben.

 

A békéltető testületek előnye a már említett díjmentesség és a gyorsaság mellett az eljárásnak az egyszerű, érthető volta mindkét fél számára, általuk elkerülhetik a bírósági utat, amely sokszor költséges és hosszabb ideig tarthat. A testületek eljáró tanácsai először a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitát egyezség útján próbálják meg lezárni, ha pedig erre nem kerülne sor, úgy eldöntik az ügyet.

 

Fontos, hogy az eljárás feltétele a vállalkozással fennálló vita közvetlen rendezésének megkísérlése, amelynek a legegyszerűbb formája, ha panasz e-mailt küld a fogyasztó a vállalkozásnak vagy esetleg postai úton tesz panaszt, a bizonyíthatóság érdekében ajánlott küldeményként. Szintén lényeges, hogy a vállalkozás nem utasíthatja vissza a békéltető testületi eljárást és együttműködési kötelezettség terheli, máskülönben fogyasztóvédelmi bírság kiszabására kerül sor vele szemben.

 

Meg kell jegyezni azt is, hogy – a tévhittel ellentétben – a fogyasztóvédelmi hatóság (bizonyos nagyon szűk kivételekkel) nem tud segíteni és nem terjed ki a hatásköre a fogyasztó és vállalkozás közötti egyedi vitás ügy eldöntésére. Ma Magyarországon ugyanis erre a békéltető testület vagy pedig a polgári bíróságok hivatottak.

 

A békéltető testületek elérhetőségeiről a www.bekeltetes.hu oldalon, míg a Pénzügyi Békéltető Testületről a www.felugyelet.mnb.hu/pbt oldalon lehet tájékozódni.

A jogsértések kivizsgálásáért és a bírságolásért a fogyasztóvédelmi hatóság felel

A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóknak akkor tud segíteni, ha az érintett vállalkozás valamilyen kötelező fogyasztóvédelmi előírást megsértett, és határozattal megtilthatja például a jogsértés folytatását vagy akár bírságot is kiszabhat.

 

Ilyen jogsértés lehet, ha például a vállalkozás a törvényi kötelezettsége ellenére nem ad választ a fogyasztó panaszára harminc napon belül, vagy éppen a fogyasztó hibás termék miatti kifogásánál nem vesz fel az esetről jegyzőkönyvet, illetve azt rosszul tölti ki. Szintén ide tartozik az az eset, amennyiben egy vállalkozás például megtévesztő információkat közöl egy az általa forgalmazott termékről, de itt ejtünk szót arról a további példáról is, amennyiben egy webáruház nem adja meg a kötelező információkat saját magáról az internetes honlapján.

 

A fenti eseteken kívül még sorolni lehetne a további, különböző ügyeket, így például a fogyasztóvédelmi hatóság felel az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartatásáért is.

 

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben ma Magyarországon a százkilencvenhét járási hivatal valamelyikéhez lehet fordulni, amelyek elérhetőségeiről bővebb információt a fogyasztók a www.jarasinfo.gov.hu oldalon találnak.

 

Amennyiben esetleg az adott ügy nem oda tartozna, úgy pedig az érintett hatóság továbbítja azt az illetékes szervezet részére.

Ne feledjék a fogyasztók tehát, hogy van megoldás a fogyasztóvédelmi vitás ügy elintézésére, éljenek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel!

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.