szombat, január 19, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Az árucsere lehetőségei az internetes vásárlásoknál

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

A fogyasztók körében egyre divatosabbnak számít az internetes vásárlás, sokkalta egyszerűbb és kényelmesebb, sokak szerint hatékonyabb formája ez a vásárlásoknak. Azonban ilyenkor nincs ott a termék a vásárló előtt, nem tudja megnézni és csak átvételkor szembesülhet azzal, olyan-e, mint amilyenre számított. Épp ezért ilyenkor a fogyasztók különleges védelemben részesülnek és többletvédelem illeti meg őket.

A legfontosabb ilyen jog az, hogy ha nem olyan a termék, mint amilyenre a fogyasztó számított, úgy az átvételtől számított tizennégy napon belül még visszaküldhetik a terméket. Ezt hívjuk indokolás nélküli elállási jognak, ami egyúttal többet is biztosít már önmagában is, mint a csere: a fogyasztó ugyanis ez alapján jogosult arra, hogy rögtön visszakapja a teljes befizetett összeget. Egyedüli kötelezettsége, hogy vissza kell ilyenkor juttatnia a terméket saját költségén a vállalkozásnak (ha utóbbi ezt nem vállalta). Amennyiben a fogyasztónak tehát nem tetszik az adott termék, úgy minden további nélkül érvényesítheti az indokolás nélküli elállási jogát, ezt írásban kell megtenni, és fontos, hogy kifejezetten erre hivatkozzon a levelében. Ellenkező esetben ugyanis, ha például azt írja le, miszerint a termék hibás, akkor a vállalkozás azt már a továbbiakban úgy is kezeli, hogy a hiba miatt reklamál a fogyasztó. Ez azért lényeges, mert ilyenkor elsősorban már csak a kijavítás vagy a csere követelhető és a pénzvisszatérítést csak ezek hiányában van mód kérni. Ellenben, ha a fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogára hivatkozik, akkor jogosulttá válik már rögtön a teljes kifizetett összeg visszatérítésére. Fontos tehát, hogy a fogyasztók ezt írásban jelezzék a cég számára, mivel nekik kell azt bizonyítaniuk vita esetén, miszerint éltek a szóban forgó jogukkal.

 

Azt is meg kell jegyezni, hogy vannak bizonyos kivételek az indokolás nélküli elállási jog alól, így például online foglalt szállás esetében nem gyakorolható ez a jog, de ugyanúgy nem vonatkozik arra az esetre, ha például a fogyasztó már felbontotta a termék eredeti csomagolását és az már higiéniai vagy egészségvédelmi okokból nem küldhető vissza vagy például felbontott CD-ről vagy DVD-ről van szó, amely kép- és/vagy hangfelvételt vagy számítógépes programot tartalmazott. További kivétel például az is, ha a terméket a fogyasztó egyedi utasításai alapján gyártották le, ilyen lehet például egy olyan póló, amelynél a feliratot maga a fogyasztó választotta ki.

 

Az internetes vásárlásoknál szintén előfordul egyébként, hogy a vállalkozások a tizennégy napos, indokolás nélküli elállási jogon túl még további lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára. Többször megfigyelhető például, hogy az átvételtől számított harminc napon belül is indokolás nélküli „pénzvisszafizetési garanciát” vállalnak vagy épp a csere lehetőségét biztosítják egy másik termékre úgy, hogy a fogyasztónak azt nem kell megmagyaráznia. Nem árt arra is ügyelni, hogy ezekben az utóbbi esetekben (tehát, a tizennégy napos indokolás nélküli elállás körén kívül eső vállalások körében) a webáruház által megszabott feltételeknek már teljesülniük kell ahhoz, hogy a cserére lehetőség nyíljon.

 

Végül azt is meg kell jegyezni, a fentiek még nem jelentik azt, hogy a webáruházak csorbíthatnák a fogyasztók azon jogait, amelyek a hibás termékek esetében megilletik őket. Ugyanis, a tizennégy napon túl még akkor is lehet reklamálni, ha esetleg az árucikk nem működik vagy más okból hibás. Ilyenkor elsősorban javítást vagy cserét kérhet a fogyasztó, illetve ezek hiányában a vételár leszállítását vagy a teljes vételár visszatérítését, amennyiben a termékben a hiba oka már az átvételkor megvolt.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.