szombat, január 19, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Nem tetszik az ajándék a megajándékozottnak? Nem mindig köteles a kereskedő cserélni a terméket!

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Valentin-napi ajándékozás után sokan viszik vissza az üzletekbe a korábban meglepetésnek szánt termékeket és próbálják azt kicseréltetni. Nem mindegy azonban, hogy erre miért kerül sor. A kereskedő ugyanis csak és kizárólag a hibás árucikkeket köteles kicserélni (vagy épp a kijavítást felajánlani, ha számára ez az olcsóbb megoldás). Egyébként viszont (hacsak ezt külön nem vállalta), nem köteles visszavenni a hibátlan terméket.


Könnyen előfordulhat az, hogy az ajándékba szánt termék valamilyen ok miatt nem tetszik a megajándékozottnak. Ennek többféle oka lehet, így például, hogy annak színe nem megfelelő, vagy pedig méretében végül nem volt jó. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben fontos azt tisztázni, hogy ilyenkor nem beszélhetünk hibás termékről. Más a helyzet viszont akkor, ha az árucikk tényleg hibás, így például ha a ruhadarab anyaga elszakadt, foszlik vagy egy elektronikai cikk elromlik, nem működik, be sem kapcsol.

 

A fogyasztókat kizárólag az utóbbi esetben, tehát a hibás árucikk megvásárlása esetén illetik meg különleges jogok, így többek között az, hogy kérjék az ingyenes javítás vagy cserét, ha pedig ezt nem teljesítik vagy ennek a teljesítése lehetetlen, úgy a vételár leszállítását vagy pedig a teljes vételár visszatérítését. Lényeges viszont, hogy ilyenkor sem kérhető rögtön a csere, ha ugyanis a vállalkozás ki tudja javítani a terméket, úgy ezt a megoldást a fogyasztó köteles elfogadni.

 

Más a helyzet persze akkor, ha például már három-négy további javítás sem hozott eredményt és a kereskedő továbbra is csak a javításnak hajlandó eleget tenni. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben ugyanis a fogyasztó csereigénye már megalapozottá válik, hiszen a vállalkozásnak a fogyasztó érdekeire is figyelemmel kell lennie a fogyasztóvédelmi előírások szerint. A fentiekkel kapcsolatosan azt is meg kell jegyezni, hogy a hibás termék miatt két évig lehet panasszal élni. Ha az első hat hónapon belül hibásodott meg a termék, akkor a vállalkozásnak be kell azt bizonyítani, hogy a hiba oka csak a vásárlást követően keletkezett, mert például a fogyasztó nem használta a terméket rendeltetésszerűen. Amennyiben pedig a hiba hat hónapon túli, úgy már a fogyasztónak kell azt bizonyítania, miszerint eleve hibás terméket kapott (így például, hogy az árucikk gyári hibás volt).

 

Ahhoz, hogy a fogyasztó érvényesíthesse jogait, szükséges, hogy be tudja mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát-nyugtát), így azt szükséges megőrizni, akár ajándékba vettük az árucikket, akár nem.

 

Fontos azt is tisztázni, hogy - a fenti, kötelező előírások mellett - bizonyos vállalkozások azáltal tanúsítanak fogyasztóbarát magatartást, hogy ezeken túl többletvállalásokra is kötelezik magukat.

 

Ilyen például különösen, hogy még arra az esetre is vállalják a cserét, ha esetleg a termék nem hibás és csak az a baja, miszerint nem tetszik a megajándékozottnak. Az ehhez hasonló esetekben már célszerű jó előre tájékozódni ezeknek a vállalásoknak a feltételeiről, hiszen a kereskedő itt saját maga határozza már meg, milyen esetekre biztosítja a termék visszavételét.

 

Így például egyes boltok nyolc napig, mások tizennégy napig, vagy tizennégy munkanap leteltéig is biztosítják a visszavételt, de például egy cipő esetében kikötik azt, hogy csak akkor vásárolják vissza, ha az még utcán nem volt hordva. Ezekben az esetekben tehát akár a bontatlan csomagolás megléte is előírható. Ezért érdemes ezekről már előre tájékozódni és adott esetben akár már a vásárláskor rávezettetni ezt a többletvállalást akár a blokkra, hiszen mint tudjuk: „szó elszáll, írás megmarad”.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.