szerda, március 20, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Vissza kell-e küldenie a fogyasztónak a számlát is, ha interneten vásárolt, de meggondolta magát?

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

A fogyasztó interneten rendelt és vásárolt meg egy gázkonvektort 70.000 Ft-ért, de néhány nappal később meggondolta magát, és az árucikket visszajuttatta még tizennégy napon belül a vállalkozásnak. Ennek ellenére a cég továbbra is visszatartotta a korábban kifizetett összeget, arra hivatkozva, hogy még szüksége van az eredeti számlára is a visszautaláshoz. Megteheti-e ezt egy webáruház?


 

Számlát-nyugtát kapni kell az internetes vásárlás során kifizetett összegről is (bizonyos kivételekkel). Ezt meg lehet tenni elektronikus számla kiállítása útján vagy épp úgy is, hogy az utóbbit papír alapon küldik meg. A szóban forgó, és békéltető testület előtt lévő fogyasztóvédelmi vitás ügyben is papíralapon került kiállításra és megküldésre a számla a fogyasztó részére. Azonban a panaszos annak ellenére sem kaphatta vissza az összeget, hogy teljes mértékben teljesítette kötelezettségeit, visszajuttatta a terméket a vállalkozásnak, a webáruház viszont továbbra sem utalta át a már kifizetett pénzt. Egyúttal arról tájékoztatta a fogyasztót a panaszára adott válaszlevélben, hogy az eredeti számla visszaküldéséig a 70.000 Ft-ot visszatartja.

 

Megteheti-e ezt egy webáruház, hogy az eredeti számlához köti a pénzvisszafizetést?

Fontos rögzíteni, hogy internetes vásárlásnál a fogyasztók tizennégy napon belül a termék átvételétől számítva meggondolhatják magukat és visszaküldhetik azt indokolás nélkül. Még csak az sem kell ilyenkor, hogy a termék hibás legyen, és vissza kell kapniuk a teljes, általuk megfizetett összeget, egyedül az árucikk visszajuttatásának költségeit szükséges állniuk, és arról gondoskodni. Bizonyos kivételek azonban itt is vannak (így nem lehet visszaküldeni a terméket, ha annak csomagolását már felbontották és például egy zenei CD-ről vagy DVD-ről, esetleg higiéniai okból már vissza nem küldhető termékről volt szó). Egyéb, és olyan feltételeket azonban már nem lehet a fogyasztótól megkövetelni, amelyeket a jogszabály nem ismer és nem lehet ezekhez kötni az indokolás nélküli elállási jog gyakorlását. Ez azt jelenti, hogy nem követelhető például az eredeti, bontatlan csomagolásban történő visszaküldés vagy épp az, hogy a termék sérülésmentes legyen. A fogyasztó tehát ettől még nem veszíti el az indokolás nélküli elállási jogát, és azt az értékcsökkenést köteles csak megtéríteni, ami abból fakadt, hogy a terméket a jellegének, tulajdonságainak és a működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta.

 

Márpedig ugyanide tartozik az az eset is és jogellenesen jár el az a webáruház, amelyik a fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát az eredeti számla visszaküldéséhez köti - ezt állapította meg az ügyben a békéltető testület eljáró tanácsa, és a vállalkozással szemben a fogyasztónak adott igazat.

 

Az internetes vásárlások esetén ugyanis a fogyasztók különleges jogait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti, egyúttal azt is kimondja, hogy az egyébként kötelező előírásoktól el lehet térni, de csak és kizárólag a fogyasztó javára. E szerint a fogyasztó hátrányára történő eltérés már jogszabályba ütközik, márpedig az indokolás nélküli elállási jognak az eredeti számlához való kötése épp ezt jelentette.

 

Nem lehet tehát a fogyasztóktól még azt külön megkövetelni, hogy az indokolás nélküli elállási jog érvényesítése esetén még az eredeti számlát is juttassák vissza. A szóban forgó ügyben tehát a fogyasztónak volt igaza és joggal aggódott azon, hogy nem akarta kiadni az egyetlen eredeti papírt a kezéből, ami igazolta a webáruházzal való szerződéskötést.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.