szerda, március 20, 2019
Text Size
Jog Cikkek Hibás a termék vagy tönkrement? Fontos, hogy legyen róla számla!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Sokfelé hallani, hogy mindig meg kell őrizni a vásárlásról kapott számlát-nyugtát. Ez nem véletlen! Jó, ha tudják a fogyasztók, hogy az nem kevesebbet jelképez, mint egy szerződést, a fogyasztó és a vállalkozás között. Ennek megfelelően, ha hibás lenne a termék, sokkalta hatékonyabban tudják jogaikat érvényesíteni, amennyiben a blokk megvan.

A tapasztalatok szerint a fogyasztók nem mindig őrzik meg a vásárlásaikról kapott számláikat, nyugtákat, mert nem is gondolják, hogy később bármi gond adódhat a termékkel. Természetesen nem kell szó szerint minden számlát eltenni, ugyanakkor, ha olyan termékről van szó, amely már azért nagyobb értéket képvisel és fontos számunkra, hogy jól működjön, érdemes mindig tudatosan eljárni és eltenni a vásárlást igazoló bizonylatot.

Miért is van erre szükség?

Fontos tudni, mielőtt reklamálna a fogyasztó egy kereskedőnél, bizonyítania is kell tudnia, hogy valóban szerződést kötöttek! Épp erre szolgál a nyugta-számla (azaz a vásárlásról kapott bizonylat), hiszen ha azt a fogyasztó bemutatja, akkor a vásárlás ténye nem tagadható le.

Mi történik, ha az adott termék tartós fogyasztási cikknek minősül?

Védettebb helyzetben akkor van a fogyasztó, ha tartós fogyasztási cikket vásárolt, ezekre – bizonyos vételár, általában 10.000 Ft felett – egyéves, kötelező jótállást kell a kereskedőnek vállalnia. Ilyenkor a vásárlásról nem csak bizonylatot kell a fogyasztónak adni, hanem szükséges átadni számára a jótállási jegyet is. Amennyiben az érintett, hibás termék épp az említett körbe tartozik (például: 10.000 Ft feletti laptop, e-book, stb.), akkor jótállási igényt (elsősorban kijavítás vagy kicserélés, ennek hiányában pedig a vételár leszállítása vagy a teljes vételár visszatérítése, esetleg a kereskedő költségére történő kijavítás vagy kijavíttatás) érvényesíthet a fogyasztó.

A jótállási igényt elsősorban a jótállási jeggyel lehet érvényesíteni. Előfordulhat azonban, hogy esetleg a fogyasztónak elmulasztották az utóbbit átadni, vagy ez megtörtént, de azt rosszul állították ki. Ilyenkor ismét nagy szereppel bír a vásárlásról kapott számla-nyugta, hiszen a jótállási jegy hiányában a rendelkezésre álló bizonylattal is ugyanúgy lehet az előbb említett jótállási jogokat érvényesíteni.

Ha esetleg nem kaptuk meg a bizonylatot, úgy érdemes hatósági bejelentéssel élni írásban, az érintett céggel szemben. Ezzel együtt mód nyílik arra is, hogy magánál a vállalkozásnál jelezzük a panaszt írásban (például postai úton vagy e-mailben), miszerint nem kaptunk bizonylatot. Ha erre sor kerül, úgy fontos, hogy harminc napon belül a vállalkozás köteles megválaszolni panaszunkat szintén írásban, méghozzá érdemben (azaz nem intézheti el a fogyasztó ügyét egy semmitmondó, például nem is teljesen a konkrét ügyhöz kapcsolódó válasszal). Azt is választhatjuk emellett - ha nem kaptunk blokkot -, hogy a helyszínen beírunk a Vásárlók Könyvébe, ez ugyanis szintén írásban megtett panasznak minősül, és szintén harminc napon belüli, kötelező választ igényel.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.