vasárnap, július 22, 2018
Text Size
Jog Cikkek Egyszerűsödik a bankszámla váltás 2016. október 29-től

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

2016. október 29-től egyszerűsödik a fizetési számla váltása a fogyasztók részére. Így könnyebb és gyorsabb lesz bankot váltani. Aki eddig a hosszadalmas, bonyolult eljárás miatt nem nézett körbe más pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között, annak érdemes lesz érdeklődnie, hiszen nagy különbségek vannak a számlacsomagok díjai között. Eddig is létezett egy ún. egyablakos rendszer, de az egyszerűsített bankváltási eljárás abban az esetben volt lehetséges, ha a választott és a jelenlegi bank is csatlakozott a Magyar Bankszövetség elnökségének bankváltási eljárásáról szóló ajánlásához. Most viszont jogszabály rögzíti a bankváltási eljárás feltételeit, határidejét. Így az eddigi tapasztalatok szerinti minimum 30 munkanapos határidő is rövidülni fog.

Mikor kell alkalmazni ezeket a szabályokat?

Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számla váltás esetén, ha a számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik és az érintett fizetési számlák legalább lehetővé teszik a készpénz befizetését a fizetési számlára, valamint készpénz kifizetését, és fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása.

Kinél kell kezdeményezni a számlaváltás?

A számlaváltást a fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a fogyasztóval történt megállapodás alapján kikötött más nyelven. Fontos, hogy ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak.

Mire terjedhet ki a meghatalmazás?

A fogyasztó döntésén múlik, adható olyan meghatalmazás mellyel az új szolgáltató intéz mindent a fogyasztó helyett, beleértve az ismétlődő átutalások, rendszeres átutalási megbízások, beszedési megbízások kezelését, a régi fizetési számla felmondását is. Azonban dönthet úgy is a fogyasztó, hogy maga kívánja értesíteni az átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek az értesítését, valamint egyenlőre nem kívánja felmondani a régi szerződést, és majd azt is maga fogja intézni.

Mi a folyamat?

A számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az új pénzforgalmi szolgáltató felkéri a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a következő műveletek elvégzésére:

- a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,

- a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak,

- ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása,

- a rendszeres átutalási megbízások törlése,

- a fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára,

- a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a fogyasztó által meghatározott munkanapon.

A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét követően a meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak, és elvégzi a többi kért műveletet is. Bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatni kell arról a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

Ezt követően az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a kért adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon:

- rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a fogyasztó által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat;

- megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére;

- a fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról;

- a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.

Milyen díjak számíthatók fel?

A számlaváltással összefüggésben számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók kizárólag a tényleges ráfordításaikkal arányos, ésszerű díjat állapíthatnak meg. Az adatszolgáltatásért azonban a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató sem a fogyasztónak, sem pedig az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem számíthat fel díjat vagy költséget.

Mi történik, ha a pénzügyi szolgáltatók nem megfelelően teljesítik a kötelezettségeiket?

Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a fogyasztónak kárt okoz, köteles a fogyasztó pénzügyi veszteségét – ideértve a díj- és kamatveszteségeit is – haladéktalanul megtéríteni.