hétfő, október 22, 2018
Text Size
Civil pálya Cikkek Módosuló panaszkezelési előírások a közszolgáltatóknál

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy nemrég módosult a közszolgáltatók panaszkezelési eljárása és már nem kötelesek figyelembe venni az ismételten megtett panaszt akkor, ha az nem tartalmaz új információt és azonos a tartalma a korábbi írásbeli kifogással. Legalább ilyen fontos, hogy a fogyasztó a nevét, elérhetőségeit feltüntesse a panaszban – azonosíthatatlan személy esetén ugyanis ismét mellőzhető a panasz kivizsgálása.

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2016. július 4-én módosult az alábbiak szerint:

 

„Fgytv. 17/B. § (5) A 17/A. §-tól eltérően az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.”

 

A fentiek alapján tehát, ha a fogyasztók egy közszolgáltatónál (például: villamos energia, földgáz szolgáltató, stb.) reklamálnak újra írásban és nem elégedettek a korábban kapott válasszal, nézzék meg, hogy előzőleg minden fontos és lényeges körülményt leírtak-e, mivel a szolgáltató csak akkor köteles azt figyelembe venni, ha a két levél tartalma nem azonos és az újabb panaszlevél új információt is tartalmaz az előzőhöz képest.

 

Gondosan ügyeljenek emellett arra is, hogy mindig tüntessék fel nevüket, elérhetőségeiket a panaszban, hiszen ha nem így tesznek, a közszolgáltató mellőzheti az írásban megtett reklamáció kivizsgálását.