szombat, január 19, 2019
Text Size
Hatóság Cikkek Intézkedésekkel zárult az OTP-csoport jegybanki vizsgálata

A fogyasztóvédelmi hatóságok léphetnek fel szankciókkal a jogsértő vállalkozásokkal szemben. Az olvasók itt betekintést nyernek többek között a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevékenységébe.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szokásos átfogó vizsgálatot folytatott le az OTP Bank Nyrt.-nél (OTP Bank) és az összevont felügyelet alá tartozó egyes leányvállalatainál, az OTP Jelzálogbank Zrt.-nél (itt a jelzáloghitelintézeti törvénynek való megfelelésről célvizsgálatra is sor került), a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt.-nél, az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-nél, az OTP Ingatlanlízing Zrt.-nél és az OTP Lakástakarékpénztár Zrt.-nél.

 A vizsgálat az OTP Banknál jogszabálysértést állapított meg egyebek közt az ügyletminősítési tevékenység (értékvesztés-elszámolás, céltartalék megképzése), az ügyfelek jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatójának (JTM) számítása, a felügyeleti adatszolgáltatás, az ingatlanfedezetek értékelése és értékbecslése, a befektetésekre vonatkozó belső szabályzatok aktualizálása, könyvvitel számviteli megfelelősége a csoportszintű tőkeszámítás, a nemteljesítő kitettségek minősítése, illetve az informatikai (IT) biztonsággal kapcsolatosan. A feltárt problémák nem jelentenek kockázatot a bank jövőbeni működését illetően.

 

Mindezek miatt az MNB összességében 42 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra és kötelezte a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására. A bírság összegének megállapításakor a jegybank enyhítő körülményként értékelte, hogy ügyfél-érdeksérelem nem történt, s a hitelintézet a vizsgálat során együttműködött az MNB-vel. Súlyosító körülménynek számított a bank erős hatásbesorolása.

 

Az MNB az OTP Jelzálogbankra adatszolgáltatási hiányosságok miatt további 1 millió forint bírságot , az OTP Faktoringra fedezetértékelési és IT-biztonsági hiányosságok miatt 1,5 millió forint bírságot,  az OTP Ingatlanlízingre ügyletminősítési, adatszolgáltatási és informatikai hibák nyomán 5,25 millió forint bírságot, illetve a Merkantil Bankra hitelkockázatkezelési, számviteli és informatikai hiányosságok miatt 5 millió forintnyi bírságot szabott ki.

 

Forrás: http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/intezkedesekkel-zarult-az-otp-csoport-jegybanki-vizsgalata