szombat, február 16, 2019
Text Size
Békéltető Cikkek Visszakapta százharminc euróját a német fogyasztó – van megoldás határon átnyúló panaszoknál is

A békéltető testületeket azért hozták létre, hogy ingyenes lehetőséget biztosítsanak a fogyasztóknak jogvitáik gyors megoldására. A rovatban megtalálják a testületek elérhetőségeit és a rájuk vonatkozó fontosabb tudnivalókat, friss információkat.

A német fogyasztó százharminc eurós repülőjegyet vásárolt, de sajnos közeli hozzátartozója halála miatt már nem tudott elutazni. A légitársaság a szerződéses feltételek szerint köteles lett volna visszautalni a jegy árát, azonban mégsem kapott visszatérítést. Végül a Budapesti Békéltető Testület segített az ügyben.

A határon átnyúló, fogyasztó és vállalkozás közötti vitás online ügyek esetén – a pénzügyi tárgyú ügyek kivételével – egyedül a Budapesti Békéltető Testület dönti el a vitát a fogyasztó számára ingyen és gyorsan. A jelek szerint ez hatásos is és sokszor megenyhül a vállalkozás szigora a békéltető eljárásban.

 

Ez történt annak a fogyasztónak az esetében is, aki Németországból szeretett volna utazni Budapestre és 130 EUR összegért vásárolt repülőjegyet. Később viszont mégsem tudott elutazni, mert váratlanul elhalálozott egyik közeli hozzátartozója. Erre az esetre a légitársaság az általános szerződési feltételeiben biztosította az elállás lehetőségét akkor, ha a fogyasztó bemutatja a halálesetet igazoló papírt előttük. Ez meg is történt, ugyanakkor mégsem kapta vissza a jegy árát az utas. Ez után online vitarendezési eljárást indított az online vitarendezési platformon, azaz az uniós békéltető honlapon keresztül (www.ec.europa.eu/odr) a légitársaság magyar képviseletével szemben, az ügyben pedig a kizárólagos illetékesség miatt a Budapesti Békéltető Testület járt el.

 

A vállalkozás pedig hajlandó volt a megegyezésre és a visszautalásra, kiderült ugyanis, hogy a fogyasztó korábban rosszul adta meg az átutalási adatokat, ezért a cég vállalta az összeg visszatérítését az eljárásban.

 

Nem probléma tehát, hogy ha a vállalkozás más uniós külföldi tagállamban található, az online vitarendezési platformon anélkül rendezhetőek az online viták, hogy az érintett felek kitennék lábukat otthonukból.  A magyar fogyasztónak a más uniós államban lévő céggel fennálló, online vásárlással fennálló vitás ügyét (kivéve a bankkal, biztosítóval, más egyéb pénzügyi szolgáltatóval kötött szerződéseket) a Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyen és gyorsan, amellett, hogy – magyar online vitarendezési kapcsolattartó pontként – el is magyarázza a feleknek az online vitarendezési eljárás szabályait és az uniós békéltető honlap használatát.

 

Használják ki a fogyasztók a rendelkezésre álló lehetőségeket!