szombat, február 16, 2019
Text Size
Jog Cikkek Leszakadt a plomba a gázmérőről? Azonnal jelentse be a szolgáltatónak!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

A fogyasztó észlelte ugyan, hogy a plomba le van szakadva az óráról, azt gondosan vissza is tette az óra tetejére minden takarítás után, de nem gondolta, hogy ezt be is kellene jelentenie. Az évenkénti leolvasások során sem jelezték felé a szolgáltató munkatársai, hogy sérült lenne a mérő és szabálytalan így használni. Sajnos kötbér fizetés lett az ügy vége.

Egy másik esetben a gázmérő óra a lépcsőházban, közvetlenül a bejárati ajtó mögött helyezkedett el. A régi ajtó elérte az órát, de több költözés is volt a házban. Mivel szűk a lépcsőház, ezért az ajtó neki csapkodása okozhatta az óra sérülését, vagy a költözések során is neki ütközhetett egy-egy bútor a fordulás közben. A fogyasztó ezért vitatta a sérülés okát és időpontját, így a kiszabott kötbér követelés jogosságát is.

Ebben az esetben a szolgáltató tartott egy újabb helyszíni szemlét, melyet követően elengedte a kötbér követelését. A fogyasztót azonban tájékoztatták arról, hogy amennyiben a gázmérő külső falon vagy lépcsőházban, közös használatú térbe van elhelyezve, akkor az 1/1977.(IV.6.) NIM rendelet 30.§ (2) bekezdése szerint zárható ajtajú fülkében kell elhelyezni. Annak érdekében, hogy a jövőben ne forduljon elő ilyen helyzet, ezen állagmegóvási kötelezettségnek eleget kell tenni.

Mit is kell tudni a szabálytalan gázvételezésről?

Az első és legfontosabb, hogy nem azt jelenti, hogy loptuk a gázt. A jogszabály szerint már az szabálytalan vételezésnek minősül, ha:

a) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelentjük be,

b) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi valaki,

c) a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gáz vételezése történik,

d) a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő valaki.

A jogszabály nem mondja ki, hogy ezt mi, felhasználók tesszük meg, de az objektív felelősség miatt, mi, felhasználók leszünk felelősségre vonva, ugyanis a gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége.

Az is nagyon fontos szabály, hogy a szerződésszegést minden esetben a földgázelosztó köteles bizonyítani.

Tehát, ha a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja, az elosztói engedélyes köteles a fogyasztásmérő berendezés kötelező szakértői (szerkezeti) vizsgálatát az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértővel elvégeztetni.

Ha a szakértői vélemény nem egyértelmű, ellentmondások vannak benne, vagy nem mondja ki a meghibásodási okot, egyáltalán nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogyan keletkezhetett a belső sérülés, akkor azt nem kell elfogadnunk. Ebben az esetben, ha a szolgáltató mégis követeli a kötbér összegét, akkor forduljunk békéltető testülethez.

Mi a következménye a szabálytalan vételezésnek?

A szolgáltatók kötbér fizetését követelhetik, melynek nagysága az Üzletszabályzatukban kerül rögzítésre. Mértéke a több százezer forintot is eléri, így legyünk óvatosak és körültekintőek, hogy elkerülhessük ezen összeg megfizetését.

Fontos tudni, hogy az éves leolvasások alkalmával nem a szolgáltató szerelői olvassák le az órákat, ezt a feladatot általában kiadják laikusoknak. A leolvasók feladata mindössze annyi, hogy dokumentálják fényképfelvételekkel is az óra aktuális állását. Tehát azzal sajnos nem lehet érvelni, hogy a leolvasáskor nem jeleztek problémát, mert a leolvasó nem is nézi meg az órát abból a szempontból, hogy sérült-e.