vasárnap, július 22, 2018
Text Size
Jog Cikkek Ki kell fizetni a csőtörés során elfolyt több száz köbméter vizet?

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Nagy bosszúsággal jár, amikor a nyaralóban több hét elteltével vesszük csak észre, hogy csőtörés miatt vízben áll az egész alagsor. Vagy a lebetonozott udvar alatt történik a sérülés, és csak a folyamatosan pörgő vízóra miatt kezdünk gyanakodni. De mit lehet tenni? Be kell jelenteni valakinek? Kell jegyzőkönyvet felvenni? Ki kell fizetni a teljes vízdíjat és a szennyvízdíjat is?

Mi is a teendőnk?

A felhasználó jogait és kötelezettségeit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

Eszerint a házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet a felhasználó a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzésekor észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni.

Ezen kívül a felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni.

A víziközmű-szolgáltató a felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles helyszíni ellenőrzést kezdeményezni. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásában a felhasználó köteles együttműködni, ekkor rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott.

Miért van ennek jelentősége?

Ezen helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv fogja képezni az alapját az utólagos elszámolásnak. Amennyiben ezen helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor, ezt évekkel később már nem lehet pótolni. Így az a fogyasztó sajnos nem tudta igényét hatékonyan érvényesíteni, aki csak a csőtörést követő 2 év múlva kifogásolta meg a számlát, és jelentette be a csőtörés tényét.

Milyen módszerrel számítják ki ebben az esetben a fizetendő szennyvíz mennyiségét?

Az eljárásnak az az alapja, hogy a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerüljön a házi ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás ténye.

A meghibásodási időszakban elvezetett szennyvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes ivóvízfogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.

A meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni.

Abban az esetben nem lehet mit tenni, ha az előző 12 hónapos időszakban sokkal többet használtuk az ingatlant, esetleg még a gyerekek is velünk laktak, míg a meghibásodás évében más csak minimális vízfogyasztás volt. Sajnos ekkor is az előző teljes 12 hónapos időszakot fogják figyelembe venni, tehát még az is előfordulhat, hogy a csőtörés, a vízelfolyás ellenére kevesebb vízfogyasztás jön ki a számítás szerint, mint az előző időszakban. Ekkor nincs mit jóváírnia a szolgáltatónak.

Mi a helyzet az elfolyt ivóvíz díjával?

A jogszabály kizárólag a szennyvíz vonatkozásában írja le a fent vázolt eljárási rendet, ivóvíz esetében ki kell fizetni a mérőórán mért teljes mennyiséget, hiszen a szolgáltató azt teljes mértékben biztosította a részünkre.

Összességében az egyik legfontosabb tényező a megelőzés, rendszeresen tartsuk karban az ivóvízhálózatot is, nyaraló esetében pedig, ha több hétig nem használjuk azt, inkább víztelenítsünk arra az időszakra is, ne csak télen a fagyok megjelenése előtt. Ha már bekövetkezett a baj, akkor pedig haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónak!