vasárnap, július 22, 2018
Text Size
Jog Cikkek Nemsokára költözni fog? Óvatosan kössön hűségszerződést!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

A fogyasztó költözés miatt (Vácról Budapestre) kérte az előfizetői csomag (internet, tv, vezetékes telefon) áthelyezését a szolgáltatótól. A szolgáltató ennek nem tudott eleget tenni, így arra akarta kötelezni a fogyasztót, hogy fizesse tovább az előfizetői díjakat, mert ő a régi címen szolgáltat. A fogyasztó nem akart olyan szolgáltatásért fizetni, amit nem tud igénybe venni, a szolgáltató felmondta a szerződést végül és 180.000 Ft kötbér megfizetését kérte a fogyasztótól a hűségidő alatti szerződés megszüntetés miatt. Lehetséges ez?

Tényleg fizetni kell egy olyan szolgáltatásért, amit rajtunk kívülálló okból nem tudunk igénybe venni? Ráadásul ekkora összeget?

Sajnos igen. Amikor hűségidő vállalásával kötünk szerződést, akkor azt vállaljuk, hogy a hűségidő letelte előtt nem bontjuk fel a szerződést, végig a szolgáltató előfizetői maradunk. A hűségidő általában 1 vagy 2 év szokott lenni. Ezért cserébe a szolgáltatótól sok esetben akár havi 10.000 Ft-nyi díjkedvezményt kapunk. A szolgáltató azonban ezen kedvezményért cserébe joggal várja el, hogy a vállalt hűségidő alatt nem mondjuk fel a szerződést.

Ha mégis felmondjuk a szerződést, akkor az előre rögzített kötbér megfizetésére vagyunk kötelesek. Mi ennek a mértéke?

Ha például készülékre kaptunk árkedvezményt, akkor az eredeti ár és a kifizetett vételár közötti különbség, tehát a kedvezmény összege. Ha szolgáltatást vettünk igénybe, akkor az alábbi képlettel számolhatunk:

A kötbér mértéke = (Díjszabás szerinti havidíj - Egyedi előfizetői szerződés szerinti havidíj + havidíj kedvezmény + Opciók/Kiegészítő szolgáltatások kedvezménye + Eszközkedvezmény) * Eltelt kedvezményes időszak + Elengedett egyszeri díjak

Miért nekünk kell fizetni, ha a szolgáltató nem tudja biztosítani az új helyen a szolgáltatást?

A szolgáltatók általában nem rendelkeznek teljes országos lefedettséggel. A velünk kötött szerződésben a konkrét szolgáltatási hely ismeretében tettek ajánlatot, azt nem ígérték meg, hogy költözés esetén is biztosítják a szolgáltatásokat.

Szinte mindegyik hírközlési szolgáltatónak szerepel az Általános Szerződési Feltételei között:

„A helyhez kötött szolgáltatások esetén az előfizető áthelyezési igényére az előfizetői hozzáférési pontot a Szolgáltató köteles a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni. Szolgáltatót az áthelyezési kötelezettség abban az esetben terheli, ha mind az áthelyezni kívánt hozzáférési pont, mind pedig az a földrajzi hely, ahova az Előfizető a hozzáférési pontot át kívánja helyezni, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül ellátási területen van, valamint az Előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval szemben lejárt díjtartozása. Az ezeken (ellátási területen) kívül eső áthelyezési igényeket illetően arra a Szolgáltató ajánlatot tehet, de a szerződés módosítására vonatkozóan kötelezettség nem terheli, az előfizetői szerződés esetleges megszüntetéséből eredő jogkövetkezményeket így Előfizetőnek kell viselnie.

Amennyiben az Előfizető áthelyezési kérelmét a Szolgáltató rajta kívülálló okokból nem tudja teljesíteni (az áthelyezési igényt elutasítja), úgy az Előfizető előfizetői szerződése a már nyújtott szolgáltatás tekintetében az eredeti hozzáférési ponton változatlanul hatályban marad.”

A konkrét esetben a szolgáltató többféle ajánlatot tett a fogyasztónak a békéltető testület előtt, mely ajánlatokat elfogadta a fogyasztó. Így egyezségi ajánlatként felajánlotta a szolgáltató, hogy ha a fogyasztó egy másik címen kéri 24 hónapos hűségidővel a szolgáltatásokat, akkor azt új igényként kezelik és a kötbér összegét eltörlik, ebben az esetben mindössze a 23.000 Ft számlatartozást kell megfizetnie a fogyasztónak. Ha ez esetleg nem valósulhatna meg, akkor 112.000 Ft-ra tudja mérsékelni a teljes követelést, melyre 12 havi részletet biztosít a fogyasztó részére.

Ebből is látszik, hogy a legreménytelenebb helyzetekre is sikerülhet megoldást találni.