vasárnap, október 21, 2018
Text Size
Jog Cikkek Mobilnet előfizetést kötött, de nem működik a szolgáltatás? 14 napon belül felmondhatja!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

A fogyasztó hétvégi házába nem szeretett volna vezetékes internet szolgáltatást bekötni, hiszen csak két-három hetente töltötte ott a hétvégét, viszont internetre szüksége volt ebben az időszakban is. Mobilinternet előfizetést vásárolt, rögzítették is, hogy hol szeretné használni, igénybe venni a szolgáltatást. A szolgáltató ígérete szerint van lefedettség azon a területen, a fogyasztónak mégsem működött a szolgáltatás.

A szerződésre vállalt hűségidőt a fogyasztó, ezért csak úgy engedné a szolgáltató megszüntetni a szerződést, ha kifizeti a kötbért a fogyasztó. Az ő álláspontja viszont az, hogy egyetlen napig sem tudta használni a szolgáltatást, mert azon a területen nem tudja nyújtani az internetet a szolgáltató. Ezért ő miért fizetne bármilyen összeget?

Nézzük a vonatkozó jogszabályt!

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet biztosítja az előfizetők számára a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belüli azonnali hatályú felmondási jog gyakorlásának lehetőségét.

Ezzel azok az előfizetők élhetnek, akik

-mobil-internet,

-mobiltelefon,

-műholdas vagy földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra

kötöttek szerződést és az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Nagyon fontos, és erre mindig figyeljünk, hogy csak akkor élhetünk ezzel a lehetőséggel, ha a szerződésben megjelölésre került az igénybevételi hely, és ott nem vehető igénybe a szolgáltatás.

Ráadásul a szerződéskötéskor a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt e felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről.

Ez a konkrét esetben sajnos elmaradt, de a fogyasztó nagyon tudatosan járt el, hiszen már 3 nappal a szerződéskötést követően bejelentette, hogy nincs szolgáltatás, nem szeretné a szerződést fenntartani.

A szolgáltató a békéltető testület előtt zajló eljárásban már belátta hibáját, és tekintettel a kellemetlenségekre, a nem megfelelő tájékoztatásnyújtásra, a fogyasztó szerződését díjmentesen megszüntette.

A jogszabály szerint ebben az esetben a fogyasztótól csak és kizárólag a szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az előfizető által ténylegesen felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét lehet követelni. Ezzel összefüggésben pedig egyéb költség, így például felmondási- vagy adminisztrációs díj nem számítható fel.