szombat, március 23, 2019
Text Size
Hatóság Cikkek A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatai

A fogyasztóvédelmi hatóságok léphetnek fel szankciókkal a jogsértő vállalkozásokkal szemben. Az olvasók itt betekintést nyernek többek között a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevékenységébe.

Az elektronikus hírközlés és a média behálózza napjainkat, e két – egymással szoros összefüggésben álló szektort felügyeli a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A média és a hírközlés sokáig két külön szerv felügyelete alá tartozott, de a szabályozási területek átfedései egyéb tényezők mellett végül az egységes szervezet kialakításának szükségességét vetette fel. A már önmagukban is rengeteg feladatot ellátó szervek egyesüléséből egy hatalmas és igazán szerteágazó területeket magában foglaló új hatóság jött létre.

 

Kevesen tudják, hogy a fogyasztók tájékoztatására a www.nmhh.hu oldalon fellelhető a TANTUSZ szolgáltatáskereső, amellyel a fogyasztók előzetesen tudakozódhatnak, hogy otthonukban milyen szolgáltatóktól rendelhetnek meg internet, telefon, televízió, vagy valamilyen „több az egyben” szolgáltatást.

 

Emellett a mobiltelefon tarifák is összehasonlítható, érthető módon kerültek feltüntetésre a honlapon, amely nagyon nagy segítséget nyújt, ha tarifaváltáson gondolkodnak a fogyasztók.

 

Az NMHH hatósági feladatokat lát el, tehát vizsgálatokat kezdeményezhet, és amennyiben egy szolgáltató esetében szabálysértést tárnak fel, úgy bírságot is kiszabhat. Emellett az elektronikus hírközlés kapcsán az a szolgáltató vagy egyéb vállalkozás, akinek egy másik szolgáltató elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, az ez alapján kötött szerződésben, vagy jogszabály szerinti hálózati szerződésben meghatározott, elektronikus hírközlést érintő jogát vagy jogos érdekét megsértette, szintén a Hatósághoz fordulhat.

 

A média oldaláról általában bizonyos televízió-műsorok reklámtevékenységgel kapcsolatos, vagy a gyermekek védelmére bevezetett szabály – ilyennek tekinthetők például a műsorokra vonatkozó idősávok is, vagyis, hogy mely időszakban lehet adott tartalmú műsorokat vetíteni, és melyekben nem - megszegéséért kiszabott bírságolás kapcsán hallunk, de ugyanez a hatóság az, amely kiírja a pályázatokat a rádióadók frekvenciahasználatára. Erre azért van szükség, mert a frekvencia, mint az a műsorszórási lehetőség, amelyen a hallgatókat eléri egy rádióadó, véges erőforrás, vagyis adott területre vetítve csak meghatározott számú használható belőle.

 

Mindezen feladatai ellátása érdekében széleskörű média-megfigyelést, és sokirányú kutatásokat végez a hatóság.

 

Külön említést érdemel az önálló hatáskörrel rendelkező, de az NMHH keretein belül működő szervezet, a Médiatanács.

 

Ez az a szerv, amely ellenőrzi és betartatja a médiapolitika alapelveit, így a sokszínűséget és a véleményszabadságot, vagyis, hogy sokféle információ juthasson el a fogyasztókhoz, és lehetőség szerint mindenki megtalálhassa a saját műsorát. Ezzel párhuzamosan biztosítania kell azt is, hogy senki szabadságjoga se korlátozhasson másokat, vagyis hogy ne kerülhessenek valamely egyénekre vagy csoportokra nézve sértő tartalmak a műsorokba. Műsorfigyelő és -elemző szolgálatot működtet, hogy feladatit el tudja látni.

Aktívan formálja is a médiával kapcsolatos jogalkotást, ugyanis véleményt kell nyilvánítania a médiával és a hírközléssel kapcsolatos jogszabályok tervezetéről, állásfoglalásokat, javaslatokat dolgoz ki a magyar médiaszolgáltatási rendszer fejlesztésének elvi kérdéseire vonatkozóan, szükség esetén pedig kezdeményezheti az audiovizuális politikáért felelős miniszternél a média világát szabályozó jogszabályok módosítását.

Kezdeményező szerepet vállal a médiaműveltség, a médiatudatosság magyarországi fejlesztésében, ennek keretében összehangolja más állami szereplők médiaműveltséghez kapcsolódó tevékenységét, segíti a kormányt az Európai Unió felé megküldendő időszakos beszámoló elkészítésében.

Az előzőeken túlmenően is segíti a fogyasztókat, ugyanis kezdeményezhet fogyasztóvédelemmel és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos eljárásokat, melyek során együtt is működik a Fogyasztóvédelmi hatóságokkal és a Gazdasági Versenyhivatallal is. Ez utóbbi együttműködés valamennyi elektronikus hírközlési, vagy médiapiaci szereplő eljárás alá vonása esetén megvalósul, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatósági állásfoglalást készít az adott ügyben elfoglalt álláspontjáról, mely – figyelemmel a piac folyamatos felügyeletére és monitorozására, a legpontosabb képet mutatja az eljárásban részt vevő felekről, és a különböző döntések lehetséges hatásairól.