szerda, október 24, 2018
Text Size
Békéltető Cikkek Bővülő fogyasztói ismeretek-játékosan...

A békéltető testületeket azért hozták létre, hogy ingyenes lehetőséget biztosítsanak a fogyasztóknak jogvitáik gyors megoldására. A rovatban megtalálják a testületek elérhetőségeit és a rájuk vonatkozó fontosabb tudnivalókat, friss információkat.

Kecskemét, Székesfehérvár, Debrecen, Miskolc – csak néhány azon megyeszékhelyek közül, amelyekből már több iskola is jelentkezett a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének országos felhívására. Az Egyesület a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával „Fogyasztóvédelmi Nap”-ot tart az intézményekben. Ennek keretében az iskolák osztályai egymással versengve és játékosan sajátítják el az alapvető fogyasztóvédelmi ismereteket.Szavatosság-jótállás, alapvető fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetősége - sokszor maguk a felnőtt fogyasztók sincsenek tisztában e szavak pontos jelentésével, illetve a vonatkozó előírásokkal. Emiatt pedig gyakran elbizonytalanodnak akkor, amikor jogaikat próbálják érvényesíteni a kereskedőkkel szemben. Meglepő viszont, hogy a fiatalok több esetben az átlagnál nagyobb határozottságot mutattak akkor, amikor a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete fővárosi iskolákban tartott ingyenes fogyasztóvédelmi előadásokat több száz diák, valamint tanáraik számára. Többek közt játékos formában, szituációs gyakorlatokban is megmutatták, milyen ismereteket sajátítottak el az oktatás során. Ugyanakkor a magabiztos tudás is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a tanuló akkor se jöjjön zavarba, ha később valós élethelyzetben kell helyt állnia jogai érvényesítésekor.

Épp ezért került meghirdetésre 2014 szeptemberében a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének kampánya, amelynek keretében több mint hatszáz iskolát keresett meg az ingyenes fogyasztóvédelmi oktatás és a kapcsolódó „Fogyasztóvédelmi Nap” megtartásának lehetőségével. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával megrendezésre kerülő rendezvénysorozathoz az Egyesület a teljes szakmai anyagot biztosítja, amelyet a jelentkező iskolák előzetesen megkapnak. Ezt követően ingyenes fogyasztóvédelmi oktatást tartunk az iskolákban, amelyet követően, azzal egy napon az osztályok egymással versengve sajátítják el az alapvető ismereteket, így például fogyasztóvédelmi totót töltenek ki, amelyeket szintén az Egyesület bocsát a rendelkezésükre. A legjobb eredményeket elérő osztály pedig elnyeri a „Legtudatosabb Osztály” címet.

A program során így a tanulók - és tanáraik – többek közt az alábbi témákban sajátítják el közérthető nyelvezeten azt a tudást, amely ahhoz szükséges, hogy tudatos fogyasztókká váljanak: alapvető fogyasztói ismeretek, jótállás-szavatosság, internetes vásárlás, utazás, a fogyasztóvédelem szereplő, jogorvoslati lehetőségek. A jelentkező intézmények számára a szakmai háttéranyag már elérhető az Egyesület internetes honlapján is.

Figyelemmel arra, hogy az országos kampányra már idáig is többen jelentkeztek és nagyfokú az érdeklődés, a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete a jövőben is tervezi hasonló hatókörű programok indítását, amelynek keretében a gyermekek és a pedagógusok is megismerkednek például a békéltető testületek ingyenes, gyors eljárásának lehetőségével vagy épp alapvető jogaikkal.

forrás.budapesti békéltető testület