szombat, január 19, 2019
Text Size
Világ Cikkek Az Európai Unió jelentése az energiárakról és az energiaköltségekről

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelemnek jelentős Európai Uniós háttere és nemzetközi vetülete van, itt szerepeltetjük azokat a nemzetközi híreket, melyek hazánk fogyasztóit is érintik.

2008 és 2012 között a kiskereskedelmi energiaárak jelentős mértékben nőttek Európában, annak ellenére, hogy a villamos energia nagykereskedelmi ára ugyanebben az időszakban csökkent, a gázé pedig nem változott. Ezen túlmenően számottevő különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok között. Egyes országokban a fogyasztók két és félszer, vagy akár négyszer annyit fizetnek, mint más országok energia felhasználói - derül ki az Európai Unió nemrég közzétett jelentéséről.

Az energiaárakról és az energiaköltségekről szóló uniós jelentés – mely elsősorban a gáz és a villamos energia kereskedelmét veszi górcső alá – megvizsgálja, miért emelkednek a viszonteladói árak, és javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, miként csökkenthetik a háztartások és az ágazati szereplők az energiafogyasztásukat, és növelhetik megtakarításaikat.

A fogyasztók energiaköltségeinek csökkentése

Az EU célja az, hogy 2014-re maradéktalanul kiépüljön a közös energiapiac, és további infrastruktúrafejlesztések valósuljanak meg. A piac fokozott liberalizálása és összehangolása várhatóan ösztönözni fogja a beruházásokat és a versenyt, valamint számos területen javítani fogja a hatékonyságot. Ennek eredményeképpen reményeink szerint csökkenni fognak az árak, a versenyfeltételek pedig kiegyenlítettebbé, tisztességesebbé válnak.

A háztartások és a vállalkozások számottevően csökkenthetik költségeiket az energiahatékonyság javítása, azaz energiatakarékosabb termékek használata, illetve más, energiamegtakarítást eredményező eszközök és eljárások hasznosítása révén. Az EU azt reméli a közös energiapiactól, hogy a fogyasztók ki fogják tudni aknázni a szolgáltatóváltásban és a kedvezőbb díjszabásokban rejlő lehetőségeket.

Mivel az energiaköltségek emelkedése a legszegényebb háztartásokat sújtja a legnagyobb mértékben, az uniós kormányoknak – szociálpolitikai intézkedések bevezetése, illetve fenntartása révén – gondoskodniuk kell a kiszolgáltatott fogyasztók megfelelő védelméről.

Az EU versenyképességének megőrzése

Az EU és a világ más vezető gazdaságai között egyre növekszik az energiaárak közötti különbség. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint emiatt várhatóan csökkenni fog az EU globális részesedése az energiaigényes áruk, például a kerámiák, az alumínium és az acél kivitelében.

Noha még mindig az EU az energiaigényes áruk első számú exportőre, további erőfeszítésekre van szükség az energiaköltségek mérséklése terén, ennek érdekében pedig még inkább javítani kell az energiahatékonyságot.

Az EU-nak a jövőben is szorosan együtt kell működnie nemzetközi partnereivel az energiaipari támogatások szabályozása és az exportkorlátozások ügyében. Emellett pedig szükség esetén segítenie kell bizonyos ipari felhasználókat adóügyi intézkedések (adómentességek nyújtása, valamint az adók, illetékek csökkentése) révén.

Beruházás a jövőbe

Mivel az energiaárak várhatóan a közeljövőben is emelkedni fognak, be kell ruházni az intelligens villamosenergia-hálózatokba, és a hatékonyabb energiatermelést, -szállítást és -tárolást lehetővé tevő legújabb technológiákba. A közös energiapiac kiépítése mellett ezek az intézkedések is az árak csökkenését fogják eredményezni hosszú távon.

A rugalmas energetikai rendszereknek, a változásokhoz megfelelően alkalmazkodó fogyasztóknak, a versenyképes piacoknak és a hatékony irányítási mechanizmusoknak köszönhetően Európa jobb helyzetben lesz ahhoz, hogy megálljt parancsoljon az energiaárak emelkedésének, finanszírozni tudja az elodázhatatlan beruházásokat és minimális szintre szorítsa a költségek emelkedését.

Forrás: http://ec.europa.eu/news/energy/140129_hu.htm