szombat, január 19, 2019
Text Size
Világ Cikkek Európai Unió: szigorúbb ellenőrzés, biztonságosabb termékek

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelemnek jelentős Európai Uniós háttere és nemzetközi vetülete van, itt szerepeltetjük azokat a nemzetközi híreket, melyek hazánk fogyasztóit is érintik.

A szigorúbb ellenőrzések eredményeként biztonságosabb termékek kerülhetnek a piacra azoknak a javaslatoknak köszönhetően, amelyeket 2013. október 17-én fogadott el a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság. Az új szabályok a nem élelmiszer-ipari termékekre vonatkoznak.

A most elfogadott két jelentés a termékbiztonságról szóló jogszabálycsomag része. Az EP plenárisa decemberben szavazhat a javaslatról.

Az új szabályozás egyértelművé teszi a gyártók, importőrök és forgalmazók kötelezettségeit, így például a termékazonosítók használatát. Mivel a biztonsági szabályok minden piaci szereplőre vonatkoznak majd, nagyban megkönnyítik a hibás termékek eredetének ellenőrzését is.

Logó tanúsítaná az elvégzett biztonsági tesztet

A fogyasztói termékek biztonságáról szóló jelentés fő pontja a származási ország kötelező feltüntetése, „függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy az EU-n kívül gyártott termékről van szó”- mondta el szerkesztőségünknek Christel Schaldemose jelentéstevő.

A dán szocialista képviselő hozzátette, hogy a biztonsági teszten átesett termékeket az ezt tanúsító uniós logóval látnák el.

Szigorúbb felügyelet, pénzbüntetés a szabályszegőknek

A piacfelügyeletről szóló új szabályozás egyszerűsíti a mostani előírásokat és szankciókat helyez kilátásba a szabálysértőkkel szemben.

Sirpa Pietikäinen jelentéstevő szerint az „egyszerűsített szabályozás a piac és a termelők számára is előnyös lesz”.

„A jelenleg érvényben lévő szabályozás nem hatékony, és nem mindig tesz különbséget a szabályokat tiszteletben tartó, illetve az azokat megszegő cégek között” - fejtette ki a finn, néppárti képviselő szerkesztőségünknek.

Pietikäinen azt is elmondta, „hogy a jövőben több forrás lesz a kockázatos termékek és korábban veszélyes terméket piacra dobó gyártók vizsgálatára, a szabályozásokat rendszeresen megszegőkre pedig pénzbüntetést szabnak ki”.

Az Európai Parlament egy feketelista létrehozását is javasolta a veszélyes termékek gyártóiról.

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20131014STO22260/html/Interj%C3%BA-szigor%C3%BAbb-ellen%C5%91rz%C3%A9s-biztons%C3%A1gosabb-term%C3%A9kek