szerda, március 20, 2019
Text Size
Világ Cikkek Növekedésre hangolva: egyszerűbb, könnyebben és kisebb költséggel végrehajtható jogszabályok

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelemnek jelentős Európai Uniós háttere és nemzetközi vetülete van, itt szerepeltetjük azokat a nemzetközi híreket, melyek hazánk fogyasztóit is érintik.

Az Európai Bizottság egyszerűsíteni kívánja az uniós jogi szabályozást – ennek jegyében néhány jogszabály visszavonására is sor kerül. A cél: megkönnyíteni az uniós polgárok és vállalkozások életét, és lendületet adni a gazdasági növekedésnek.

A Bizottság nemrég ismertette, milyen további intézkedéseket tervez a különböző szakpolitikai területeken, hogy csökkentse a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terheket, egyszerűsítse az uniós jogszabályokat, és megkönnyítse a rendelkezések végrehajtását. Ennek érdekében egyes jogszabályoknak akár a visszavonására is sor kerülhet.

Ez a törekvés áll a Bizottság által kidolgozott „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT) középpontjában is. Az EU gondoskodni kíván arról, hogy az uniós jogszabályok alkalmasak legyenek az általuk szolgált célok elérésére, hiszen ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy Európa ismét a növekedés útjára lépjen, és hogy a munkahelyteremtésnek kedvező gazdasági környezet alakuljon ki.

 

Barroso elnök így nyilatkozott erről: „Az Európai Unió kész arra, hogy segítsen megoldást találni azokra a nagy kihívásokra, amelyekkel együttesen szembesülünk. Ahhoz azonban, hogy hatékonyan cselekedhessünk, fontos, hogy valóban a legfontosabb teendőkre összpontosítsunk, és hogy a szabályozás mértéke megfelelő legyen. Nem feltétlenül vezet jóra, ha egy jó intézkedést uniós szintre emelünk. Kétszer is meg kell gondolnunk, mielőtt döntünk arról, mikor és hol van szükség uniós fellépésre.”

 

Mindez összhangban áll azzal, amit az elnök az Unió helyzetéről tartott beszédében mondott szeptember 11-én: „Európának a nagy ügyekben sokat kell tennie, a kis ügyekben pedig keveset.”

 

Az elnök így folytatta: „A REFIT programmal a Bizottság minden korábbinál átfogóbb lépéseket tesz annak érdekében, hogy az uniós jogot egyszerűbbé tegye, végrehajtását pedig megkönnyítse. A szubszidiaritás és az arányosság elvének állhatatos alkalmazása nem fogja megfosztani a polgárokat és a vállalkozásokat azoktól a fontos előnyöktől, melyeket az uniós szabályozás, különösen az egységes piacot megteremtő szabályok biztosítanak számukra. A ma ismertetett REFIT-csomag néhány hónappal a 2014. májusi európai választások előtt pragmatikus koncepciót vázol fel az európai szabályozás jövőjéről.”

 

A tervek mellett a Bizottság az uniós jogszabályok összességét felölelő felülvizsgálat eredményeit is nyilvánosságra hozta, valamint az ezzel kapcsolatban hozott, már folyamatban lévő, illetve újonnan javasolt intézkedéseket is ismertette. Az uniós intézmény ezenkívül bejelentette, hogy eredménytáblát fog közzétenni az európai és tagállami szintű előrehaladás nyomon követésére.

Sok mindent sikerült elérni, de jobban körül kell határolni a legfontosabb teendőket

 

Jó eredményként könyvelhető el, hogy számtalan intézkedés lépett életbe a kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére. Ezek között említhető az elektronikus héaszámlázás bevezetése, valamint a mentesítés, illetve az egyedi szabályozások kidolgozása a könyvelés, az elektronikus hulladékok és a kereskedelmi statisztikák területén.

2007 és 2012 között az EU az adminisztratív terhek (például a felesleges jelentéstételi és tájékoztatási követelmények) 25%-kát leépítette. Ennek eredményeként az uniós GDP várhatóan 1,4%-kal fog növekedni, ami 150 milliárd eurós bővülésnek felel meg.

 

A szabályok egyszerűsítését és a költségek csökkentését célzó átfogó szakpolitikai reformok között említhető az egységes uniós szabadalom bevezetése, az EU közös vámkódexének kidolgozása és a szélessávú hálózatok kiépítéséhez szükséges költségek visszaszorítása.

 

Az is számottevően változott, ahogy a Bizottság a jogszabályokat előkészíti; különösen fontos e tekintetben, hogy ma már nagy figyelmet kapnak a folyamatban a kisvállalkozások szükségletei, és rendszeresen sor kerül hatásvizsgálatra, nyilvános konzultációra és értékelésre.

Ami folyamatban van

 

Jelenleg a Bizottság több mint 20 olyan kezdeményezést – köztük több fogyasztóitermék-biztonsági és állat-egészségügyi intézkedést – tervez kidolgozni, mely az adminisztratív terhek csökkentését hivatott majd szolgálni.

 

Ha megvalósul az egységesített héabevallás terve, a vállalkozások pénzt takaríthatnak meg a jövőben.

 

2014 végéig a tervek szerint csaknem 50 értékelés végrehajtására kerül sor a szabályozási terhek ügyében. Tervezett ellenőrzések fogják a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, illetve a kölcsönmunkaerőre vonatkozó szabályok megfelelőségét vizsgálni, de a pénzügyi szolgáltatások ágazatára vonatkozó új uniós szabályok sem maradnak ki a sorból.

Végezetül Bizottság vissza kíván vonni néhány olyan javaslatot, amely elakadt a jogalkotási folyamat valamelyik szakaszában, és hatályon kívül szeretne helyezni több olyan jogszabályt, amelyre ma már nincs szükség.

Együttműködés a többi uniós intézménnyel és a tagállami kormányokkal

 

A REFIT sikere nagyban azon fog múlni, hogy a többi uniós intézmény és a tagállamok ugyanolyan határozottan kiállnak-e a program céljai mellett, mint a Bizottság.

 

A Bizottság éves eredménytábla közzétételével fog gondoskodni arról, hogy nyomon lehessen követni az uniós és a tagállami jogszabályokkal kapcsolatos fejleményeket, és hogy ösztönözze a párbeszédet a polgárok, a kormányok, a vállalkozások és a civil társadalom szereplői között.

 

http://ec.europa.eu/news/business/131002_hu.htm