szerda, február 20, 2019
Text Size
Teszt Cikkek Mire ügyeljenek a fogyasztók a gyermekek tömegét hordozó játékoknál?

A tesztek segítségével a fogyasztók vásárlói magatartását szeretnénk tudatosabbá tenni. A tesztek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laborjaiban készülnek, azok eredményével a fogyasztók képet kapnak a tesztelt termékek biztonságáról, fő jellemzőiről.

A gyermekek tömegét hordozó játékok körébe tartozó játék járművek a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport, a gyermekek számára készülnek, így joggal várható el, hogy megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. A nem megfelelő szilárdságú és stabilitású, vagy a nem megfelelő fékhatású termékek balesetet okozhatnak – ennek kapcsán a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot végzett az említett árucikkek körében, ennek során pedig több hiányosságot is találtak.

A vonatkozó termékkörbe tartoznak a triciklik, a szabadonfutós játékkerékpárok, a játékrollerek és a fiatal gyermekek számára készült kerékpárok. A vizsgálat csak a játékként árusított, valamint a fiatal gyermekek számára készített termékekre terjedt ki. A vizsgálat során 459 fajta tricikli, kerékpár és játékroller ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 162 fajta (35,3%) termék esett kifogás alá a tájékoztatók és azonosító jelölések tekintetében.

Az ellenőrzött 122 fajta tricikli közül 54 fajta (44,2%) esetében, a 23 fajta ellenőrzött játékkerékpár közül 14 fajta (60,9%) esetében, míg a 98 fajta játékroller közül 32 fajta (32,7%) esetében állapítottak meg valamilyen hiányosságot a felügyelők.

Az ellenőrzés során 6 fajta roller (5 fajta játékroller és 1 fajta sportroller) és 2 fajta gyermekkerékpár mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek 1 fajta játékroller kivételével nem elégítik ki, a használat során veszélyeztetik a gyermekek egészségét és biztonságát.

A játékrollerek biztonsági vizsgálatának eredménye alapján a legfőbb, balesetveszélyt jelentő hibaok, hogy a játékroller kormánycsöve a vizsgálat során deformálódott, elhajlott, vagyis a lefelé ható erőkkel szembeni szilárdsága nem volt megfelelő, valamint a kormánymarkolat végének átmérője kisebb volt az előírtnál (2-2 fajta játékroller). Szintén a baleset kockázatát hordozó problémaként jelentkezett még, hogy a játékrollert nem látták el fékberendezéssel, az első kerék mérete kisebb volt az előírnál, valamint nem jelölték a kormányrúd legkisebb süllyesztési mélységét (1-1 fajta játékroller). Sérülésveszéllyel jár, hogy a kormány rögzítőszerkezeténél a fém váz sorjás volt, valamint az állítható és összecsukható kormánycső mozgatható alkatrészei közötti hozzáférhető hézagok nagysága nem felelt meg a szabvány előírásainak, ami az ujjak beszorulásának kockázatát hordozza magában (1-1 fajta játékroller).

A sportroller esetében az összecsukó szerkezet elmozduló részeinél keletkező hézagok távolsága nem felelt meg az előírásnak, ami az ujjak becsípődésének veszélyével jár. Az állítható kormányrúdon nem jelölték a legkisebb süllyesztési mélységet, valamint a kormányoszlop terhelés hatására maradó alakváltozást szenvedett, ami baleset kockázatát hordozza magában.

A gyermekkerékpárok esetében mindkét mintavételezett termékre jellemző hibaforrás volt, hogy a láncvédő nem az előírásoknak megfelelően takarta a lánc külső élét, ami balesetveszélyt jelent. Az egyik kerékpárnál a követelményeknek nem megfelelő fékrendszer okozhat balesetet, míg a másik kerékpár esetében a támasztókerekek túl közel helyezkedtek el a váz függőleges síkjához, csökkentve ezzel a jármű stabilitását. A támasztókerekek függőleges terhelés hatására bekövetkezett deformációja mindkét kerékpárnál csökkenti a biztonságos használat lehetőségét, balesetveszélyes. A fém alkatrészek éles élei szintén veszélyforrást jelentenek mindkét kerékpár esetében, de ugyancsak sérülésveszéllyel jár, hogy a nyereg statikus szilárdsága nem megfelelő, az ülőfelület lehúzható a vázról. Az egyik kerékpárnál a kormánymarkolat végének átmérője kisebb az előírtnál, ezáltal a kéz lecsúszhat a kormányról, ami rontja a kerékpár irányíthatóságát.

Egy – egy roller vagy kerékpár esetében egyszerre több veszélyforrás is megállapításra került, mivel több szempontból nem felelt meg a vonatkozó követelményeknek.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról, illetve a súlyos kockázat miatt e termékek visszahívásáról a területileg illetékes megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek intézkedtek.

A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükséges a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.

Forrás: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/hirek/hirek_130911_4.html